Oct 24, 2011

അറബി പാഠം മൂന്ന്

വീട്

ബൈത് = വീട് (House)
ദാര്‍ = വീട് (home)
മന്‍സില്‍ = വസതി
ബെനായ = കെട്ടിടം
ഗുര്‍ഫ (غرفة) = മുറി
ശിഗ്ഗ (شقة) = ഫ്ലാറ്റ്
ഗസ്വ്‌ര്‍ = കൊട്ടാരം
മത്വ്‌ബഖ് = അടുക്കള
ഗുര്‍ഫതിന്നൌം = കുറപ്പു മുറി
ഗുര്‍ഫത്തില്‍ ജുലൂസ് = സ്വീകരണ മുറി
ഹമ്മാം = കുളിമുറി
തുവാലീത്ത് = റ്റോ‌യ്‌ലറ്റ്
ശുര്‍ഫ = ബാല്‍ക്കണി
ജിദാര്‍ = ചുമര്‍
സഗഫ് = മച്ച്
ബവാബ = ഗേറ്റ്
ബാബ് = വാതില്‍
നാഫിദ = ജനല്‍
ശുബാക്ക് = ഗ്രില്‍‌സ്
സിതാര= കര്‍ട്ടന്‍
ഹാജസ് = സ്ക്രീന്‍
സരീര്‍ = കട്ടില്‍
ഫിറാശ് = കിടക്ക
മാഇദ, തറാബീസ, ത്വാവ്‌ല = മേശ
കുര്‍സി = കസേര
ദിക്ക = ബെഞ്ച്
ഇസ്‌കം‌ല = സ്റ്റൂള്‍
റഫ് = ഷെല്‍ഫ്
കനബ = സോഫ
മഫ്‌റൂശാത്ത് = ഫര്‍ണിച്ചര്‍
ദൂലാബ് = അലമാരി
മിറായ = കണ്ണാടി
സിജ്ജാദ = വിരിപ്പ്
ശര്‍ശഫ് =കിടക്കവിരി
ലെഹാഫ് = പുതപ്പ്
മിഖദ്ദ (مخدة) = തലയിണ
ഫിരിന്‍ = അടുപ്പ്
മിത്വ്‌ബഖ = സ്റ്റൌ
മിദ്‌ഫ‌അ = ഹീറ്റര്‍
തല്ലാജ = റഫ്രിജറേറ്റര്‍
ഇനാ = പാത്രം
സ്വഹന്‍ = തളിക
കാസ് = ഗ്ലാസ്സ്
ഗര്‍ശ = കുപ്പി
മിഗ്‌റഫ = തവി
ഫിന്‍‌ജാന്‍ = പിഞ്ഞാണം, സോസര്‍
മല്‍‌അഗ (ملعقة) = സ്പൂണ്‍
മിഫ്‌താഹ് = താക്കോല്‍
ഗഫ്‌ല്‍ = പൂട്ട്

ബൈതുക ഗരീബ്?
= നിന്റെ വീട് അടുത്ത് തന്നെയാണോ. (ഗരീബ് =അടുത്ത്)

ഗുര്‍ഫതുക മുരീഹ?
= നിന്റെ മുറി സൌകര്യപ്രദമാണോ? (റാഹ = Comfort. മുരീഹ = Comfortable)

അന ഉരീദ് ശിഗ്ഗ സഗീറ
= എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് വേണ്ടത്. (അന ഉരീദ് = ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആവശ്യപ്പെടുന്നു etc)

ഫീ അഹദ് ദാഖില്‍ ഹമ്മാം?
=കുളിമുറിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? (ദാഖില് (داخل) = അകത്ത്)

ഇസ്‌തറഹ് അലല്‍ കുര്‍സി ബര്‍‌റ
= പുറത്ത് കസേര മേല്‍ ഇരിക്കൂ (ഇസ്‌തറഹ് = വിശ്രമിക്കൂ, ഇരിക്കൂ. ഇസ്‌തിറാഹ= വിശ്രമാലയം. ബര്‍‌റ = പുറത്ത്)

അഖൂയ നായിം ഫീ ഗുര്‍ഫതുഹ്
=എന്റെ സഹോദരന്‍ അവന്റെ മുറിയില്‍ ഉറങ്ങുകയാണ്.

ബന്നദ് അല്‍ ബവാബ
=ഗേറ്റ് അടക്കൂ

അന ഉരീദു ശര്‍ശഫ് സൈന്‍
=എനിക്ക് നല്ലൊരു ബെഡ് ഷീറ്റ് വേണം (സൈന്‍ = നല്ലത്, അഴകുള്ളത്)

ശീല്‍ ഹാദല്‍ കറാസി ഇലാ ഗുര്‍ഫത്തില്‍ ജുലൂസ്
= ഈ കസേരകള്‍ സ്വീകരണമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകൂ. (കുര്‍സി= കസേര, കറാസി= കസേരകള്‍)

അസ്സന്ദുഖ് ഫീ ശൈ ആനിയ
= പെട്ടിയില്‍ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട്. സന്‍‌ദുഖ് = പെട്ടി. ഇന=പാത്രം ആനിയ = പാത്രങ്ങള്‍)

ഹുവ യസ്‌തരീഹ് അലല്‍ കനബ
=അദ്ദേഹം സോഫയില്‍ ഇരിക്കുന്നു.

അറബി പാഠം - രണ്ട്

കുടുംബം
ആ‌ഇല = കുടുംബം
ബൈത്ത് = വീട്
അബു = പിതാവ്
ഉമ്മ്‌ = മാതാവ്
വാലിദൈന്‍ = മാതാപിതാക്കള്‍
അഖ് (اخ) = സഹോദരന്‍
ഉഖ്‌ത് (اخت) = സഹോദരി
ഇബ്‌ന്‍ = മകന്‍
ബി‌ന്‍ത് = മകള്‍
സൌജ് = ഭര്‍ത്താവ്
സൌജ, ഹറം = ഭാര്യ
ഗുലാം (غلام) = ആണ്‍കുട്ടി
ജാരിയ = പെണ്‍കുട്ടി
ശായിബ് = വൃദ്ധന്
അജൂസ് (عجوس) =വൃദ്ധ
ജദ്ദ് = അപ്പൂപ്പന്‍
ജദ്ദ = അമ്മൂമ്മ
ഖാല്‍ (خال) =അമ്മാവന്‍
ഖാല = മാതൃ സഹോദരി
അം (عم) =പിതൃ സഹോദരന്‍
അമ്മ (عمة) = പിതൃസഹോദരി
അരീസ് = മണവാളന്‍
അറൂസ് = മണവാട്ടി
സ്വിഹ്‌റ് = അളിയന്‍
ഖതന്‍ = അമ്മായി അപ്പന്‍
കന്ന = പുത്രവധു
ഹഫീദ് = പൌത്രന്‍
ഹഫീദ = പൌത്രി

അബൂയ = എന്റെ പിതാവ്
അഖൂയ = എന്റെ സഹോദരന്‍
ഹറമക് = നിന്റെ ഭാര്യ
ബിന്‍‌തക് = നിന്റെ മകള്
മിന്‍ ഹാദല്‍ വലദ് ? = ഈ കുട്ടി ആരാണ്?
മിന്‍ ഹാദാക് അശ്ശായിബ്? ഈ വൃദ്ധന്‍ ആരാണ്?
വെയ്‌ന്‍ യജ്‌ലിസ് അഖൂക്ക്? = നിന്റെ സഹോദരന്‍ എവിടെ താമസിക്കുന്നു.
വെയ്‌ന്‍ യസീര്‍ ഖാലക്? നിന്റെ അമ്മാവന്‍ എവിടെ പോകുന്നു?
മിന്‍ ഹാദില്‍ ജാരിയ? =ഈ പെണ്‍‌കുട്ടി ആരാണ്?
ഇന്‍‌ത ബിന്‍ മിന്‍? = നീ ആരുടെ മകനാണ്?
അന അഖൂ റാഷിദ് = ഞാന്‍ റാഷിദിന്റെ സഹോദരനാകുന്നു.
നഹ്‌നാ അബ്‌നാ അദ്ദുക്‍തൂര്‍ = ഞങ്ങള്‍ ഡോക്റ്ററുടെ പുത്രന്മാരാകുന്നു.
എഹ്‌നാ ബനാത്ത് സലീം = ഞങ്ങള്‍ സലീമിന്റെ പുത്രിമാരാകുന്നു.
ഹുവ ഖാല്‍ ഹാദല്‍ വലദ് = അയാള്‍ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാകുന്നു.
ഹിയ ഉഖ‌ത്ത് ശരീകി = അവള്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരി ആകുന്നു.


(ടിപ്പ്: അറബി ഉച്ചാരണം മനസ്സിലാക്കാന്‍ അറബിയില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്ത് ഗൂഗിള്‍ ട്രാന്‍‌സ്ലേറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ട് Listen ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി. From: English To: Arabic ആയിരിക്കട്ടെ ട്രാന്‍‌സ്ലേറ്ററില്‍ :) )

അറബി പാഠം 1

ഗള്‍ഫിലെ സംസാരഭാഷ

ആറു മലയാളിക്ക് നൂറു മലയാളം എന്നാണ് ചൊല്ല്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ പശ്‌ചിമേഷ്യയുടെ വിസ്തൃതിക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിനുമനുസരിച്ച് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത രൂപഭേദങ്ങള്‍ ഭവിച്ച അറബി ഭാഷയുടെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വാമൊഴിശൈലികള്‍ ഒരു പഠനസഹായിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു സാധിക്കും !

സംസാരഭാഷക്ക് അതിന്റേതായ പദസമ്പത്തും ശൈലികളുമുണ്ട്. ഗള്‍ഫിലെ അറബി സംസാരഭാഷ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ലളിതമായ ഒരുദ്യമമാണിത്. അക്ഷരമാലയോ എഴുത്തോ ഗഹനമായ വ്യാകരണനിയമങ്ങളോ പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറബി നാടുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന, അറബി തീരെ അറിയാത്ത മലയാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് പ്രയോജനമാവുന്ന വിധം ധാരാളം അത്യാവശ്യമായ ഒറ്റവാക്കുകളും ലഘുവാചകങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് വാക്യങ്ങളും വാക്യാംശങ്ങളും ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് സംസാരഭാഷ പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്. സംസാരഭാഷയില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പദസമ്പത്ത് പരമാവധി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം. വാക്കുകളുടെ അറബി രൂപം വേണ്ടിടത്ത് മാത്രം ചേര്‍ക്കുവാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.
എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുക.

നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
ആദ്യം സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍.

അവന്‍ =ഹുവ
അവര്‍ = ഹും
അവള്‍ = ഹിയ
നീ (പുരുഷനോട്) = ഇന്‍‌ത
നിങ്ങള്‍ = ഇന്‍‌തൂ
നീ (സ്ത്രീയോട്) = ഇന്‍‌തി
ഞാന്‍ = അന
ഞങ്ങള്‍ = എഹ്‌നാ (നഹ്‌‌നു എന്നാണ് യഥാര്‍ത്ഥ രൂപം)

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:

ഹുവ ദുക്‍തൂര്‍ = അവന്‍ ഒരു ഡോക്റ്ററാകുന്നു
ഹുവ മുഹന്‍‌ദിസ് = അവന്‍ ഒരു എഞ്ചിനിയര്‍ ആകുന്നു)
ഹുവ സായിഖ് = അവന്‍ ഒരു ഡ്രൈവര്‍ ആകുന്നു
ഹിയ മുമത്തല (ممثلة) = അവള്‍ ഒരു നടി ആകുന്നു.
ഹിയ മുമര്‍‌രിദ (ممرضة) = അവള്‍ ഒരു നേഴ്‌സ് ആകുന്നു.
ഇന്‍‌ത ത‌അ‌ബാന്‍? = നീ ക്ഷീണിതനാണോ?
ഇന്‍‌ത ജൂആന്‍? = നീ വിശന്നിരിക്കുകയാണോ?
ഇന്‍‌ത സ‌(Z)അ്‌ലാന്‍? = നീ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ?
ഇന്‍‌തി ഉഖ്‌ത് സലീം? = നീ സലീമിന്റെ സഹോദരിയാണോ?
ഇന്‍‌തൂ താലിബാന്‍ ഫീ മദ്രസ? = നിങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണോ?
ഇന്‍‌തൂ മുവദ്ദിഫീന്‍ ഹുകൂമ? = നിങ്ങള്‍ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ?
അന ത്വയ്യാര്‍ ഫീ ത്വൈറാനുല്‍ ഹിന്ദ് = ഞാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യയിലെ പൈലറ്റ് ആകുന്നു.
എഹ്‌നാ ഫര്‍ഹാനീന്‍ വാജിദ് = ഞങ്ങള്‍ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്.
എഹ്‌നാ അത്വ്‌ശാനീന്‍ വാജിദ് = ഞങ്ങള്‍ നന്നായി ദാഹിക്കുന്നു.